ข่าวตรวจรับงานก่อสร้าง

ข่าวตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ซอยสวนอุตสาหะ 2 เขียนโดย นิตยา 22
โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร เขียนโดย นิตยา 153
โครงการซ่อมแซมและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เขียนโดย นิตยา 123
ครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง เขียนโดย นิตยา 131
โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมติดตั้งรั้วเหล็กด้านริมคลอง เขียนโดย นิตยา 116
โครงการจัดซื้อรถตีเส้นจราจร เขียนโดย นิตยา 129
โครงการจัดซ้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) เขียนโดย นิตยา 118
โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ เขียนโดย นิตยา 116
กำหนดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 29 ก.ย.57 เขียนโดย Super User 325
กำหนดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชนโดยการจัดทำสนามเปตอง 13 ส.ค.57 เขียนโดย Super User 379