ข่าวประชาสัมพันธ์

บึงยี่โถ ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9" 30-31 พ.ค.60 นี้

ให้เรตสมาชิก

600530

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ่านเพิ่มเติม...

รองนายกรัฐมนตรี ประกาศแจ้งให้เจ้าของอาคาร/ผู้ให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างด้าวต้องมาแจ้งข้อมูลให้เทศบาลทราบ ในวันที่ 1-15 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600524

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (กอ.รมน.จังหวัด ป.ท.) ได้มีประกาศ เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี  ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าวมาแจ้งข้อมูลต่อเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภูมิลำเนา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 หลังครบกำหนดหากพบว่าไม่มาแจ้งจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไป  ดังนั้น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จึงได้กำหนดวันรับแจ้งข้อมูลจากเจ้าของหอพัก/บ้านเช่า/อพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว (บุคคลธรรมดา) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

สนง.พัฒนาสังคมฯ ปทุมธานี ชี้แจงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะไม่ได้รับเงินของเดือน พ.ค.60

ให้เรตสมาชิก

600523 3

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ชี้แจงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งรายเดิมและรายใหม่ของจังหวัดปทุมธานี "จะไม่ได้รับการโอนเงิน เดือนพฤษภาคม 2560 จากกรมบัญชีกลาง" เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งว่า "งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีไม่เพียงพอ" ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หากได้รับการจัดสรรงบประมาณและพร้อมที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 6043 ต่อ 12 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานจราจร สภ.ธัญบุรี "หยุดความตาย ด้วยวินัยจราจร"

ให้เรตสมาชิก

670

หยุดความตาย ด้วยวินัยจราจร ขับย้อนศร อันตราย
1. ไม่ขับรถเร็ว ไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ย้อนศร
2. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน หรือติดป้ายทะเบียนปลอม
3. ต้องสวมหมวกนิรภัย /คาดเข็มขัดนิรภัย
4. เมา/ดื่ม ไม่ขับ , โทร ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...

หมอจีนบึงยี่โถ เชิญรับฟังการบรรยาย"แพทย์แผนจีนกับอาการปวดหลัง" วันที่ 26 พ.ค.60

ให้เรตสมาชิก

600519 1

หมอจีน ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ขอเชิญชวนคนรักสุขภาพร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนจีน หัวข้อ "แพทย์แผนจีนกับอาการปวดหลัง" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์  
#ลงทะเบียนโทร.02-1502353   
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแพทย์ทางเลือก ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ โทร.02-9908736 ต่อ 222อ่านเพิ่มเติม...