ข่าวประชาสัมพันธ์

สาธารณสุขฯ จัดทำ"โครงการไซเรนช่วยชีวิตมิตรข้างบ้าน" ให้เพื่อนบ้านช่วยกันดูแลผู้ป่วยในชุมชน[19 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดย ผอ.ขวัญใจ แจ่มทิม  คณะผู้บริหารเทศบาล และนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ พยายามตั้งใจพัฒนาช่องทางเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ และผู้ป่วย โดยให้เพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันเฝ้าระวัง โดยใช้สัญญาณเสียงและสัญญาณไซเรนแจ้งเตือน

หากผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุกดสัญญาณขอความช่วยเหลือ 
ในการนี้มีบ้านนำร่องกว่า 10 หลังในตำบลบึงยี่โถ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089- 7720907

อ่านเพิ่มเติม...

ผอ.กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ประกาศขยายเวลาการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600615


ตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ได้ออกประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี(กอ.รมน.จังหวัด ป.ท.) เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าวมาแจ้งข้อมูลต่อเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภูมิลำเนา ภายในวันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2560 นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองบึงยี่โถขอเชิญประชาชนร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบ 2560 ในวันที่ 27 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600627

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถร่วมเสนอปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 "ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" 

อ่านเพิ่มเติม...

สพป.ปทุมธานี เขต2 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ล่วงหน้า 1 ปี(ปีการศึกษา 2561)

ให้เรตสมาชิก

   670.jpg  
         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเเล้วเเต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเเละการจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละสถานศึกษา รวมทั้งต้องเเจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้า ม.นอร์ทกรุงเทพ 7 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600607 1

ตามที่ "กรมทางหลวง" ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 จุด (บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ตอนรังสิต - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก จังหวัดปทุมธานี โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสัญญาว่าจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจากมีผู้คัดค้านยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

"อำเภอธัญบุรี" โดยท่านนายอำเภออาวุธ วิเชียรฉาย จึง"ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอธัญบุรี และผู้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณดังกล่าว"  "ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี"

ด้วยอำเภอธัญบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 สายรังสิต-นครนายก ในเขตอำเภอธัญบุรี มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะบริเวณที่มีช่องทางกลับรถชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม...