ข่าวประชาสัมพันธ์

ถอดรองเท้าแล้วมา"เดินบนหิน" ที่สวนเท้าเปล่า(สวนหิน) ศูนย์ผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ คลอง4 โทร.02-1502353

ให้เรตสมาชิก

670

วันนี้ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์" ขอนำเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพร่วมกิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองและคนที่คุณรัก ขอเชิญสมาชิกชาวชุมชนตำบลบึงยี่โถและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านมาถอดรองเท้าแล้วมา "เดินบนหิน" กิจกรรมเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาโบราณ ซึ่งคนไทยในอดีตที่เดินบนกะลาก็ใช้ความรู้เดียวกันนี้ นั่นคือ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและช่วยรักษาโรคนั้นเอง ฝ่าเท้าคืออวัยวะส่วนล่างสุดที่ต้องรับน้ำหนักตัวเราไว้ จึงต้องดูแลฝ่าเท้าของเราให้ดี และวันนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมายังสมาชิกชมรมทุกท่านในการใช้บริการสวนหินเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ม.ปิยวรารมย์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.02-1502353

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญ ปชช.บึงยี่โถ 4 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!! ที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เริ่ม 1 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600529

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ "ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถที่อยู่ใน 4 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!!" ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ(ซอยวัดเขียนเขต) เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 นี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2990 8736

อ่านเพิ่มเติม...

บึงยี่โถ ขอเชิญร่วมประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9" 30-31 พ.ค.60 นี้

ให้เรตสมาชิก

600530

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ่านเพิ่มเติม...

รองนายกรัฐมนตรี ประกาศแจ้งให้เจ้าของอาคาร/ผู้ให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างด้าวต้องมาแจ้งข้อมูลให้เทศบาลทราบ ในวันที่ 1-15 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600524

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (กอ.รมน.จังหวัด ป.ท.) ได้มีประกาศ เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี  ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าวมาแจ้งข้อมูลต่อเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภูมิลำเนา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 หลังครบกำหนดหากพบว่าไม่มาแจ้งจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไป  ดังนั้น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จึงได้กำหนดวันรับแจ้งข้อมูลจากเจ้าของหอพัก/บ้านเช่า/อพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว (บุคคลธรรมดา) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

สนง.พัฒนาสังคมฯ ปทุมธานี ชี้แจงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจะไม่ได้รับเงินของเดือน พ.ค.60

ให้เรตสมาชิก

600523 3

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ชี้แจงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั้งรายเดิมและรายใหม่ของจังหวัดปทุมธานี "จะไม่ได้รับการโอนเงิน เดือนพฤษภาคม 2560 จากกรมบัญชีกลาง" เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งว่า "งบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีไม่เพียงพอ" ทั้งนี้อยู่ระหว่างการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม หากได้รับการจัดสรรงบประมาณและพร้อมที่จะดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2581 6043 ต่อ 12 

อ่านเพิ่มเติม...