ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉ.17 มี.ค.60 ลงข่าว "เทศบาลเมืองบึงยี่โถจัดงานใหญ่ ผู้สูงวัยหัวใจ Strong" เมื่อ 9 มี.ค.60

ให้เรตสมาชิก

600317
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 หน้า 13 ลงข่าว "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดงานใหญ่ ผู้สูงวัย หัวใจ Strong" เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บี จี ฮอลล์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) ปทุมธานี โดยมีเนื้อหาข่าวดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประชาสัมพันธ์::การรับสมัครเด็กพิการเข้าเรียน ปี2560

ให้เรตสมาชิก

1

เนื่องด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการโดยเครือข่ายพ่อ แม่ ผู้ปกครองและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ โดยเปิดรับสมัครทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตามเวลาราชการ ไม่มีปิดภาคเรียน

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-593-3848  งานบริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกและเตรียมความพร้อม

กองสวัสดิการสังคมขอเชิญร่วมโครงการนวดหน้า V-Shape ลดริ้วรอยหน้ากระจ่างใส 13-20 มี.ค.60

ให้เรตสมาชิก

600223 News

[#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ] "กศน.อำเภอธัญบุรี ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม" เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "นวดหน้า V-Shape ลดริ้วรอย หน้ากระจ่างใส" รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น อบรม 40 ชั่วโมง เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-20 มีนาคม 2560 ณ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต"

ผู้ที่สนใจสามารถลงลายชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ทั้งสามแห่ง(บ้านฟ้ารังสิต, บ้านปิยวรารมย์, บ้านสถาพร)" หรือที่ "กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-9916636 ต่อ 306 และ 080-6662945(น้องหม่อน นักพัฒนาชุมชน)


อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการ"ผู้สูงวัยหัวใจ Strong: Live in city" 9 มีนาคม 2560

ให้เรตสมาชิก

600227 Strong1
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ บี จี ฮอล์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) คลอง 3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน) จัดงาน "เสวนาทางวิชาการ ผู้สูงวัย หัวใจ Strong : Live in city" ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อดำรงอยู่ในสังคมเมืองได้อย่างมีความสุข อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้คนรุ่นหลัง มีทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ ช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวอย่างดีที่สุด


หมายเหตุ: ผู้สูงอายุที่จะเข้าร่วมงานได้ ต้องได้รับบัตรเชิญจากเทศบาลเมืองบึงยี่โถเท่านั้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.02-9908881

สำหรับกำหนดงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างสุดของข่าวหน้านี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม...

กองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ก.พ.60

ให้เรตสมาชิก

600223 2
ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เวลา 08.30-17.00 น. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยกองวิชาการและแผนงาน "ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถเข้าร่วมประชุมประชาคมเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560" ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล รับทราบปัญหา ความต้องการและแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และนำไปสู่การทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลบึงยี่โถ เข้าร่วมประชุมประชาคมตามวันและเวลาดังกล่าว

 

อ่านเพิ่มเติม...