ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ณ หมู่บ้านซื่อตรง 1 มิ.ย.57

ให้เรตสมาชิก

ภาพโครงการเทศบาลพบประชาชน บานฟา400w

เชิญพบกับการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด อาทิเช่น เนื้อหมู  ไข่ไก่  น้ำมันพืช เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค

บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ได้แก่ 

- ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกหน่วยเคลื่อนที่รับสมัครผู้สูงอายุที่ต้องการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ให้เรตสมาชิก

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ออกให้บริการเคลื่อนที่ ในการรับสมัครผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม จะบรรยายและชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนแล้ว

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งสาวงามเข้าประกวด "ธิดากาชาดจังหวัดปทุมธานี" ประจำปี 2557

ให้เรตสมาชิก

ประกวดธดากาชาด ปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองบึงยี่โถพร้อมเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร

ให้เรตสมาชิก

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถเทศบาลเมืองยี่โถ พร้อมเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป