ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.มหาดไทย ประกาศขยายเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรใหม่/เปลี่ยนบัตรประชาชน สำหรับผู้ประสบอุทกภัย 12 จังหวัดภาคใต้

ให้เรตสมาชิก

600203

ตามที่ 12 จังหวัดภาคใต้ของไทยได้ประสบอุทกภัยครัั้งใหญ่นั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการทำบัตรประชาชน "กระทรวงมหาดไทย" จึงออกประกาศ "ให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประชาชนแก่ผู้ถือบัตร" ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ประสบอุทกภัย ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน

จากที่กำหนดไว้ว่าต้องทำบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร ภายใน 60 วัน "เปลี่ยนเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560" และให้สำนักทะเบียนทุกแห่ง "ยกเว้นค่าธรรมเนียมการมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตร กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย หรือบัตรชำรุด" ให้แก่ผู้มาทำบัตรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่ทุกอำเภอ ใน12 จังหวัด ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ทม.บึงยี่โถ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2(วัดมูลจินดาราม) 20-24 ก.พ.60

ให้เรตสมาชิก

600125

ประกาศเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ เทศบาล 2 (วัดมูลจินดาราม) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 คน เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ก.พ.60 โดยขอรับใบสมัครและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "กองการศึกษา ชั้น3" สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โทร. 02-9916636 ต่อ 303 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมรำไท่เก๊ก ทุกวันศุกร์ 09.00-10.00 น. ที่ศูนย์ผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์

ให้เรตสมาชิก

670

ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมรำไท่เก๊ก" ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-10.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ สนใจโทร.02-1502353 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ให้เรตสมาชิก

PNOHT590616001001301

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในปีงบประมาณ 2560 โดยเป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 รายละ 600 บาท เป็นระยะเวลา 36 เดือน

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์::การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ให้เรตสมาชิก

1

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร ในวันที่ 10 ของทุกเดือน

สามารถมาลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-991-6636-8 ต่อ 306

อ่านเพิ่มเติม...