ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองบึงยี่โถขอเชิญประชาชนร่วมประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบ 2560 ในวันที่ 27 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600627

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถร่วมเสนอปัญหาความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 "ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้า ม.นอร์ทกรุงเทพ 7 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600607 1

ตามที่ "กรมทางหลวง" ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 จุด (บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ตอนรังสิต - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก จังหวัดปทุมธานี โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสัญญาว่าจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจากมีผู้คัดค้านยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

"อำเภอธัญบุรี" โดยท่านนายอำเภออาวุธ วิเชียรฉาย จึง"ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอธัญบุรี และผู้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณดังกล่าว"  "ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี"

ด้วยอำเภอธัญบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 สายรังสิต-นครนายก ในเขตอำเภอธัญบุรี มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะบริเวณที่มีช่องทางกลับรถชั่วคราว

อ่านเพิ่มเติม...

สพป.ปทุมธานี เขต2 ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนและจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ล่วงหน้า 1 ปี(ปีการศึกษา 2561)

ให้เรตสมาชิก

   670.jpg  
         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเเล้วเเต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเเละการจัดสรรโอกาศเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เเละสถานศึกษา รวมทั้งต้องเเจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ถอดรองเท้าแล้วมา"เดินบนหิน" ที่สวนเท้าเปล่า(สวนหิน) ศูนย์ผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ คลอง4 โทร.02-1502353

ให้เรตสมาชิก

670

วันนี้ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์" ขอนำเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพร่วมกิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองและคนที่คุณรัก ขอเชิญสมาชิกชาวชุมชนตำบลบึงยี่โถและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านมาถอดรองเท้าแล้วมา "เดินบนหิน" กิจกรรมเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาโบราณ ซึ่งคนไทยในอดีตที่เดินบนกะลาก็ใช้ความรู้เดียวกันนี้ นั่นคือ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและช่วยรักษาโรคนั้นเอง ฝ่าเท้าคืออวัยวะส่วนล่างสุดที่ต้องรับน้ำหนักตัวเราไว้ จึงต้องดูแลฝ่าเท้าของเราให้ดี และวันนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมายังสมาชิกชมรมทุกท่านในการใช้บริการสวนหินเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ม.ปิยวรารมย์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.02-1502353

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญ ปชช.บึงยี่โถ 4 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!! ที่ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เริ่ม 1 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

600529

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ "ขอเชิญประชาชนตำบลบึงยี่โถที่อยู่ใน 4 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!!" ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ(ซอยวัดเขียนเขต) เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 นี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2990 8736

อ่านเพิ่มเติม...