ม.อีสเทิร์นเอเชียร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ"สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 9 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

600609 1
"มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย" ร่วมกับ "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" , กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเทศบาลนครรังสิต ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมงาน "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2559"  หัวข้อ "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องมณีนพรัตน์สมาศัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

โดย "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.0-2577-1028 ต่อ 394, 06-3807- 3097   เว็บไซต์ http://conference.eau.ac.th

 

600609 3

 

#ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองบึงยี่โถ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลนครรังสิต ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ" ในหัวข้อ สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ
ชมนิทรรศการผลงานวิจัยจากคณะต่างๆ ชมผลงานด้านผู้สูงอายุจากหลากหลายหน่วยงาน เลือกซื้อสินค้า OTOP สินค้าอุปโภคสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพร ผักปลอดสารพิษ และอื่นๆ จากร้านค้าชุมชนต่างๆ
"ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ลานศรีน้ำเงิน-ขาว ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย"
(มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และตรวจวัดมวลกระดูก)


600609 2