รองนายกรัฐมนตรี ประกาศแจ้งให้เจ้าของอาคาร/ผู้ให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานต่างด้าวต้องมาแจ้งข้อมูลให้เทศบาลทราบ ในวันที่ 1-15 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

600524

ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี (กอ.รมน.จังหวัด ป.ท.) ได้มีประกาศ เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี  ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยแก่คนต่างด้าวมาแจ้งข้อมูลต่อเทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภูมิลำเนา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 หลังครบกำหนดหากพบว่าไม่มาแจ้งจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อไป  ดังนั้น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จึงได้กำหนดวันรับแจ้งข้อมูลจากเจ้าของหอพัก/บ้านเช่า/อพาร์ทเม้นท์หรือผู้ที่ให้ที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว (บุคคลธรรมดา) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ  ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ


** หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย   (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โทร. 02-9916636 ต่อ 102)

ดาวน์โหลด: ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี เรื่อง การสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าว จังหวัดปทุมธานี ได้ที่เอกสารแนบด้านล่างสุดของบทความครับ