ถอดรองเท้าแล้วมา"เดินบนหิน" ที่สวนเท้าเปล่า(สวนหิน) ศูนย์ผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ คลอง4 โทร.02-1502353

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

วันนี้ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์" ขอนำเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพร่วมกิจกรรมดีๆ มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองและคนที่คุณรัก ขอเชิญสมาชิกชาวชุมชนตำบลบึงยี่โถและพื้นที่ใกล้เคียงทุกท่านมาถอดรองเท้าแล้วมา "เดินบนหิน" กิจกรรมเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาโบราณ ซึ่งคนไทยในอดีตที่เดินบนกะลาก็ใช้ความรู้เดียวกันนี้ นั่นคือ การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพและช่วยรักษาโรคนั้นเอง ฝ่าเท้าคืออวัยวะส่วนล่างสุดที่ต้องรับน้ำหนักตัวเราไว้ จึงต้องดูแลฝ่าเท้าของเราให้ดี และวันนี้จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมายังสมาชิกชมรมทุกท่านในการใช้บริการสวนหินเพื่อสุขภาพ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ม.ปิยวรารมย์ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร.02-1502353(Cr.ผช.ศรุต ศรีศักดา)