ขอเชิญประชาชนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถหน้า ม.นอร์ทกรุงเทพ 7 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

600607 1

ตามที่ "กรมทางหลวง" ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 จุด (บริเวณหน้าโรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต) สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ตอนรังสิต - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก จังหวัดปทุมธานี โดยว่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งสัญญาว่าจ้างจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างต่อเนื่องจากมีผู้คัดค้านยังไม่สามารถหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

"อำเภอธัญบุรี" โดยท่านนายอำเภออาวุธ วิเชียรฉาย จึง"ขอเชิญประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอธัญบุรี และผู้ใช้ถนนรังสิต-นครนายก เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณดังกล่าว"  "ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี"

ด้วยอำเภอธัญบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 สายรังสิต-นครนายก ในเขตอำเภอธัญบุรี มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะบริเวณที่มีช่องทางกลับรถชั่วคราว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "สำนักงานอำเภอธัญบุรี โทร. 0 2577 1885"


600607 2

รายชื่อผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. เทศบาลนครรังสิต
2. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
3. เทศบาลตำบลธัญบุรี
4. แขวงทางหลวงปทุมธานี
5. หมวดการทางธัญบุรี
6. ผกก.สภ.ธัญบุรี
7. ผกก.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
8. รพ.บางปะกอก รังสิต
9. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนคนปทุมธานี
10. ปัม ปตท.คลองสอง
11. ปั้ม เอสโซ่ คลองสอง
12. ผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์
13. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
14. นิติบุคคลหมู่บ้านอยู่เจริญ
15. บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด
16. บริษัท อะมิวเม้นท์ คีเอชั่น จำกัด (สวนสนุกดรีมเวิลด์)
17. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต
18. ผู้อำนวยการห้างเทสโก้ โลตัส สาขารังสิต-นครนายก
19. บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20. คลินิกทันตกรรม
21. นิติบุคคลหมู่บ้านสีวลี
22. นิติบุคคลหมู่บ้านชมฟ้า
23. นิติบุคคลหมู่บ้านภัสสร 4
24. โรงเรียนโชคชัยรังสิต
25. การไฟฟ้าธัญบุรี
26. กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านในตำบลบึงยี่โถ
27. ผู้นำชุมชนเเละประชาชนในชุมชน ในเขตตำบลบึงยี่โถ
28. ประธาน อสม.เเละ อสม.ตำบลบึงยี่โถ
29. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ