จังหวัดปทุมธานีร่วมกับเทศบาลบึงยี่โถขอเชิญ ปชช.ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (บ่ายวันที่ 28 ก.ค.60)

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

600728 News

จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า "ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 28  กรกฎาคม 2560" กำหนดสถานที่เปิดงาน ณ บริเวณสะพานพระองค์เจ้าสาย คลอง 4 ถนนรังสิต-นครนายกโดยกำหนดจุดรวมพลทำกิจกรรมออกเป็น 3 จุด คือ
- จุดที่ 1 ณ สะพานพระองค์เจ้าสาย(พิธีเปิดงาน) หน่วยงานที่ร่วมพิธีเปิด ได้แก่ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ, ผวจ.ปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี และ อบจ.ปทุมธานี (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล แต่งกายเสื้อยืดสีดำ-กางเกงสีดำ)

- จุดที่ 2 หน้าโรงเรียนโชคชัยรังสิต(ครูเกียว) กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนเลียบคลอง 3 ถึง คลอง 4 และทางจักรยาน  หน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ ทม.ปทุมธานี ทม.บางคูวัด ทต.บางกะดี ทม.คลองหลวง ทต.หลักหก ทต.บางพูน และ ทต.บางเดื่อ

- จุดที่ 3 ลานวัดมูลจินดาราม กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยบริเวณถนนเลียบคลอง 5 ถึงคลอง 4 และทางจักรยาน หน่วยงานที่ร่วมทำกิจกรรม ได้แก่ ทต.บ้านใหม่ ทต.บ้านกลาง ทต.บางขะแยง อบต.บางพูด อบต.บางหลวง อบต.บ้านฉาง อบต.บ้านกระแชง และ อบต.สวนพริกไทย