จังหวัดปทุมธานีประกาศตั้ง "ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี" ที่เซียร์และตลาดไท

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

600725 News
จังหวัดปทุมธานี ประกาศจัดตั้ง "ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี" 2 แห่ง คือ
1. บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เปิดบริกาาร 10.30 - 18.30 น.
2. บริเวณอาคารอเนกประสงค์ตลาดไท อำเภอคลองหลวง เปิดบริการ 08.30 - 16.30 น.

เพื่อรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตนและไม่มีใบอนุญาตทำงาน โดยเป็นผู้ที่ทำงานกับนายจ้างอยู่แล้ว ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะรับแจ้งตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 7 สิงหาคม 2560(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ "สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี" โทร. 0 2567 0633