ภาพกิจกรรม

นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ[17 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

วันที่พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ"  เป็นประธานการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการและผู้ดูแลผู้พิการเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ที่ตนเองพึงได้รับและสนับสนุนให้คนพิการได้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อลดภาระต่อการดูแลช่วยเหลือของครอบครัวและสังคม

โดยมี นายเฉลิมพล ประสานสงฆ์ นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดโครงการสร้างความสุข 5 มิติตามรอยเบื้องยุคลบาท [16 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมโครงการสร้างความสุข 5 มิติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งเป็นกิจกรรมกึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมทั้งทางส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนาจิตใจ เสริมความรู้ และการเข้าร่วมสังคม ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

รองฯ ชุมพล คุ้มวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ[11 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้รับเกียรติจากนายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาล3(วัดมูลจินดาราม) และอาจารย์นิรมล กรมสุริยศักดิ์ อาจารย์โรงเรียนวัดเขียนเขต เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนอนุบาล 2(วัดเขียนเขต)พร้อมนางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เข้าร่วมกิจกรรม (Cr.รองปลัดเทศบาล น.ส.จิดาภา มีสมเดช)

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ "น้อมเกล้าถวายดาวเรืองรักจากแม่ รำลึกถึงพ่อ พระผู้สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" 12 สิงหาคม 2560

ให้เรตสมาชิก

0671

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 น. วันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 "เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" โดยนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลและพสกนิกรชาวบึงยี่โถ ร่วมทำกิจกรรม "น้อมเกล้าถวายดาวเรืองรักจากแม่ รำลึกถึงพ่อ พระผู้สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" ร่วมปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 56,000 ต้น เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ และจุดวางดอกไม้จันทร์วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ณ บริเวณลานพระยืนวัดมูลจินดาราม คลอง 5"


อ่านเพิ่มเติม...

สรุปยอด "ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ" เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ณ วันที่ 9 ส.ค.60

ให้เรตสมาชิก

0670

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ขอขอบพระคุณจิตอาสา บริษัท ห้างร้าน ชาวชุมชนต่างๆ ในตำบลบึงยี่โถ ที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่ง ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 มียอดรวมทั้งสิ้น 43,135 ดอก ด้วยความร่วมมือจากหลายชุมชน อาทิ หมู่บ้านซื่อตรง, หมู่บ้านอยู่เจริญ, หมู่บ้านปิยวรารมย์, ชุมชนซอยสะอาด, หมู่บ้านสถาพร, ชุมชนซอยอุตสาหะ, หมู่บ้านสินทรัพย์1 และ 2, หมู่บ้านฟ้ารังสิต, ชุมชนตลาดคลอง 4, หมู่บ้านศุชญา, หมู่บ้านชัยพฤกษ์, หมู่บ้านแพรมาพร, ร.ร.วัดเขียนเขต, ร.ร.วัดมูลจินดาราม, ร้านกาแฟช่อลดา คลอง3 และบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)

และขอขอบพระคุณบริษัท ไลท์ออนอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ที่เอื้อเฟื้อกล่องใส่ดอกไม้จันทน์

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กองสาธารณสุขฯจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรค NCD, ตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านมแก่ ปชช.ในชุมชนอุตสาหะ[นอกเวลาราชการ อา.6 ส.ค.60]
  2. ทีม Care Giver เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อประเมินค่า ALD [ส.6 ส.ค.60]
  3. นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกฯเป็นตัวแทน ทม.บึงยี่โถวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ณ ศาลธัญบุรี[จ.7 ส.ค.60]
  4. กองสวัสดิการสังคมร่วมกับชาวชุมชนซอยวัดเขียนเขต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายรัชกาลที่ 9 [อา.6 ส.ค.60]
  5. กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนซอยสะอาดวัฒนา หมู่ 2[4 ส.ค.60]
  6. ศาลจังหวัดธัญบุรีร่วมกับ ทม.บึงยี่โถจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ "การปล่อยตัวชั่วคราว" [4 ส.ค.60]
  7. นักวิจัยคณะวิศวะฯ,คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ[3 ส.ค.60]
  8. นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีในชุมชนเมืองบึงยี่โถ"[3 ส.ค.60]
  9. สมาชิกหมู่บ้านศุชญาโพสต์ขอบคุณ ทม.บึงยี่โถโดยนายกฯรังสรรค์ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน[1 ส.ค.60]
  10. กองช่าง ทม.บึงยี่โถ เก็บขยะริมถนนรังสิต-นครนายก เพื่อความสะอาดของบ้านเมือง