ภาพกิจกรรม

ม.อีสเทิร์นเอเชียและเทศบาลบึงยี่โถ โดยนายกฯรังสรรค์ เซ็น MOU ด้านการบริการทางวิชาการ[31 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โดย ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการบดี และเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดย นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย "การบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน" ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

อ่านเพิ่มเติม...

นอภ.ธัญบุรีร่วมกับนายกฯรังสรรค์ ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าแผงลอยริมถนนรังสิต-นครนายก คลอง3-5[31 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ ์ร่วมกับนายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อ.ธัญบุรี และเจ้าหน้าที่ทหาร ดำเนินการลงพื้
นที่เพื่อขอความร่วมมือในการจัดระเบียบร้านค้าและผู้ประกอบการ บริเวณริมถนนรังสิต-นครนายก ตั้งแต่คลอง 3 ถึงคลอง 5 เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตาม "โครงการจังหวัดสะอาดจังหวัดปทุมธานีทำดีเพื่อพ่อ"

อ่านเพิ่มเติม...

ปลัดนาวีกร บุญตาระวะ/กองสวัสดิการสังคมประชุมหารือกลุ่มอาชีพทำน้ำยาอเนกประสงค์ส่งเสริมคุณภาพและออกแบบผลิตภัณฑ์[25 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

600525 1

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 "นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพทำน้ำยาอเนกประสงค์ เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพสินค้า ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.ทุ่งท่าช้าง จ.ลพบุรี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์[25 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ"นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ, นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาล, เป็นตัวแทนนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสธ์ จังหวัดลพบุรี" ในการเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. จังหวัดปทุมธานีและวัดเขียนเขตจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[23 พ.ค.60]
  2. เทศบาลตำบลตะบูน จ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร[23 พ.ค.60]
  3. นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [22 พ.ค.60]
  4. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีร่วมกับ ทม.บึงยี่โถ ประชุมหารือร่วม คณก.ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบึงยี่โถ ครั้งที่ 2[19 พ.ค.60]
  5. รองฯ ชุมพล คุ้มวงศ์ เปิดโครงการอบรมกฎหมายใหม่ที่สตรีควรรู้ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม [17 พ.ค.60]
  6. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช ดูงานศูนย์ผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[11 พ.ค.60]
  7. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดโครงการ"สร้างความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3" [5 พ.ค.60]
  8. นศ.บริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่น19 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[2 พ.ค.60]