ภาพกิจกรรม

นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีในชุมชนเมืองบึงยี่โถ"[3 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในชุมชนเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม(ผอ.พัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร) เพื่อเป็นการพัฒนาบทบาทของสตรีให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ และแนะนำแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลบึงยี่โถ, สท.นิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ, สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว, สท.วันเพ็ญ กุมารสิงห์ , สท.ดอกรัก ทองเจือ, นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

สมาชิกหมู่บ้านศุชญาโพสต์ขอบคุณ ทม.บึงยี่โถโดยนายกฯรังสรรค์ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน[1 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

20621164 1381577271958153 4565858636011103178 n

ในนามของคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านศุชญา ขอขอบคุณท่านนายกรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ต่อเติม,ซ่อมแซมพื้นและติดตั้งไฟส่องสว่างของอาคารอเนกประสงค์รวมถึงปรับปรุงลานจอดจักรยานบริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน ที่ให้สมาชิกหมู่บ้านศุชญาและบุคคลทั่วไปได้ใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่าง ทม.บึงยี่โถ เก็บขยะริมถนนรังสิต-นครนายก เพื่อความสะอาดของบ้านเมือง

ให้เรตสมาชิก

0670

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ดำเนินการเก็บขยะริมถนนรังสิต-นครนายก เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

จังหวัดปทุมธานีร่วมกับท้องถิ่นจัดกิจกรรมทำความสะอาดคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10[28 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

 0670

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. "นายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี" เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสะพาน ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์(พระองค์เจ้าสาย) ถนนรังสิต-นครนายก คลอง4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยมี "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ปชช.บึงยี่โถ พนักงาน อปท.ทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานีใส่เสื้อยืดโปโลสีดำพระราชทาน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาเมืองบึงยี่โถ[26 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยท่านสิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง รองอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ, นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ในการจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ R1203 ชั้น 2 อาคารเรียน 1

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต(จพช.) ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[26 ก.ค.60]
  2. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ และผู้นำชุมชนตำบลบึงยี่โถให้การต้อนรับ คณก.วิจัยภาคสนามจากสถาบันพระปกเกล้า[25 ก.ค.60]
  3. จังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมกับ อปท.เตรียมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10[28 ก.ค.60]
  4. กองช่างร่วมกับทหาร ป.พัน 12 รอ. เก็บผักตบชวาในคลอง 5 ธัญบุรี [20 ก.ค.60]
  5. อำเภอธัญบุรี เทศบาลบึงยี่โถ กอ.รมน.ภาค1 จิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดซอยสะอาดพัฒนาทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน[19 ก.ค.60]
  6. นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างปรับปรุงถนนซอยชุมชนวัดเขียนเขตเชื่อมกับ ร.ร.มัธยมวัดเขียนเขต ลดปัญหาการจราจรช่วงเช้าและเย็น 13 ก.ค.60
  7. เทศบาลเมืองบึงยี่โถร่วมกับชลประทานรังสิตใต้ รื้อถอนป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองรังสิต 13 ก.ค.60
  8. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนที่ ม.แพรมาพร วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60
  9. กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่3 ประจำปีงบ 2560[27 มิ.ย.60]
  10. กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการ "ผู้สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง" ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม [28 มิ.ย.60]