ภาพกิจกรรม

จังหวัดปทุมธานีและวัดเขียนเขตจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[23 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น. "นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี" พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี 
ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยจัดพร้อมส่วนกลาง และพร้อมกันทั่วประเทศ

ในการนี้ "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลตะบูน จ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร[23 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" เป็นตัวแทนนายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก "เทศบาลตำบลตะบูน จังหวัดเพชรบุรี" ในการเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

โดยมี ร.ต.ต.ประจวบ นิ่มมณี ประธานชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร , สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว , นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [22 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. "นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" และ "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เปิดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเร่งด่วนเพื่อประชาชน "ในการทำทางกลับรถ U-Turn ใต้สะพานคลอง 4(สวนทวดจีบ) และคลอง 5(หน้าวัดมูลจินดาราม) ถนนรังสิต-นครนายก" เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีร่วมกับ ทม.บึงยี่โถ ประชุมหารือร่วม คณก.ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบึงยี่โถ ครั้งที่ 2[19 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670
วันศุกร์ที่ 19 พ.ค.60 เวลา 09.00-12.00 น. "นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบึงยี่โถ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดเก็บข้อมูลเด็กและเยาวชน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง การกระทำมิชอบ การแสวงหาประโยชน์ การละเลย ทอดทิ้งเด็กภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและตำบล ในการพัฒนาปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือเด็กในตำบลบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. รองฯ ชุมพล คุ้มวงศ์ เปิดโครงการอบรมกฎหมายใหม่ที่สตรีควรรู้ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม [17 พ.ค.60]
  2. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช ดูงานศูนย์ผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[11 พ.ค.60]
  3. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดโครงการ"สร้างความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3" [5 พ.ค.60]
  4. นศ.บริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่น19 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[2 พ.ค.60]
  5. เทศบาลเมืองบึงยี่โถโดยนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ จัดแข่งขันกีฬาสีตำบลบึงยี่โถ ประจำปี 2560 เชื่อมความสามัคคีในชุมชน[1 พ.ค.60]
  6. นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถทั้ง 4 ศูนย์[1 พ.ค.60]
  7. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ "สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" และร่วมงานสงกรานต์หมู่บ้านปิยวรารมย์[27 เม.ย.60]
  8. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ "ค้นหาตนเองให้ชีวีมีสุข" และร่วมงานสงกรานต์บ้านฟ้ารังสิต[26 เม.ย.60]