ภาพกิจกรรม

กองช่างร่วมกับทหาร ป.พัน 12 รอ. เก็บผักตบชวาในคลอง 5 ธัญบุรี [20 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0671

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" มอบหมายกองช่าง ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ป.พัน 12 รอ. เก็บผักตบชวาในคลอง 5 ธัญบุรี โดยมี สท.วงศ์เดชา ปัญญาพร ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

อำเภอธัญบุรี เทศบาลบึงยี่โถ กอ.รมน.ภาค1 จิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดซอยสะอาดพัฒนาทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน[19 ก.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. อำเภอธัญบุรีโดย "นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี"  ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดย "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กอ.รมน.ภาค1 ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบึงยี่โถ ฝ่ายทหาร การไฟฟ้าอำเภอธัญบุรี ชาวบ้านชุมชนซอยสะอาดพัฒนา หมู่ 2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ในซอยสะอาดพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างปรับปรุงถนนซอยชุมชนวัดเขียนเขตเชื่อมกับ ร.ร.มัธยมวัดเขียนเขต ลดปัญหาการจราจรช่วงเช้าและเย็น 13 ก.ค.60

ให้เรตสมาชิก

S 61423661

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โครงการปรับปรุงถนนข้างศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ โดยท่านรังสรรค์นายกเมืองบึงยี่โถให้กองช่างดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนหลังวัดเขียนเขตและโรงเรียนวัดเขียนเขตสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรช่วงเช้าและช่วงเวลาเย็น
Cr.สท.ประดิษ เพชรวิไชย

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองบึงยี่โถร่วมกับชลประทานรังสิตใต้ รื้อถอนป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองรังสิต 13 ก.ค.60

ให้เรตสมาชิก

177611

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับชลประทานรังสิตใต้ รื้อถอนและจัดระเบียบป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเรือริมคลองรังสิต บริเวณหน้าโรงเรียนนานาชาติฯ คลอง3

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนที่ ม.แพรมาพร วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60

ให้เรตสมาชิก

0671

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ คณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลฯ จัดกิจกรรม "โครงการเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 3" เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านแพรมาพร คลอง 4 หมู่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่3 ประจำปีงบ 2560[27 มิ.ย.60]
  2. กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการ "ผู้สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง" ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม [28 มิ.ย.60]
  3. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560[27 มิ.ย.60]
  4. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เดินหน้าเก็บผักตบชวารักษาความสะอาดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตามนโยบายจังหวัดปทุมธานี
  5. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[27 มิ.ย.60]
  6. เทศบาลบึงยี่โถร่วมกับเครือข่ายผู้นำชุมชน จิตอาสา กลุ่มอาชีพ กศน.อ.ธัญบุรี ทำบุญเลี้ยงพระ,มอบสินค้าชุมชน ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ1
  7. เทศบาลเมืองทับกวาง เทศบาลนครสงขลา ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[22 มิ.ย.60]
  8. นายกฯ รังสรรค์ รุดตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านนางเทศ ฤทธิ์มาก พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น[19 มิ.ย.60]
  9. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง TNN24 การสร้างศูนย์ผู้สูงอายุตอบโจทย์วิถีคนเมือง[9 มิ.ย.60]
  10. นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย[9 มิ.ย.60]