ภาพกิจกรรม

รองฯ ชุมพล คุ้มวงศ์ เปิดโครงการอบรมกฎหมายใหม่ที่สตรีควรรู้ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม [17 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายใหม่ที่สตรีควรรู้ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ชัน 1

โดยมีวิทยากร ท่านเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง ซึ่งเป็นวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทย มาให้ความรู้พร้อม Story เรื่องราวดีๆ เต็มไปด้วยมุมมอง แง่คิดที่ทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีความสุข

และได้รับเกียรติจาก ร.ต.ฉลวย นักขฤกษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, สท.วงศ์เดชา ปัญญาพร, สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว, สท.ปรินดา คมคาย , นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลฯ และนางพัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 คุณวันเพ็ญ เฮงสุวรรณ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพูน นครศรีธรรมราช ดูงานศูนย์ผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[11 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

2560 05 11 1343
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ให้การต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 100 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานการบริหารงาน "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

โดยมี นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว ร่วมให้การต้อนรับอ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดโครงการ"สร้างความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3" [5 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670
วันศุกร์ที่ 5 พ.ค.60 เวลา 09.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานเปิดโครงการ "สร้างความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3" ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ คลอง 4 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยมีนายชุมพล คุ้มวงศ์, นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีฯ/ นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ/ สท.วีระ เงินยวง/ นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลฯ/ ดร.ณพรัช ขวัญคุ้ม ประธานชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ / รุ่นพี่ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 (บ้านฟ้ารังสิต) / รุ่นที่ 2(หมู่บ้านสถาพร) ร่วมให้การต้อนรับรุ่นน้องในโครงการนี้

อ่านเพิ่มเติม...

นศ.บริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่น19 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[2 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670
เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ให้การต้อนรับคณะดูงาน จาก "สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานสวัสดิการสังคม รุ่นที่ 19" จำนวน 50 ท่าน 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลเมืองบึงยี่โถโดยนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ จัดแข่งขันกีฬาสีตำบลบึงยี่โถ ประจำปี 2560 เชื่อมความสามัคคีในชุมชน[1 พ.ค.60]
  2. นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถทั้ง 4 ศูนย์[1 พ.ค.60]
  3. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ "สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" และร่วมงานสงกรานต์หมู่บ้านปิยวรารมย์[27 เม.ย.60]
  4. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ "ค้นหาตนเองให้ชีวีมีสุข" และร่วมงานสงกรานต์บ้านฟ้ารังสิต[26 เม.ย.60]
  5. ศูนย์การแพทย์ บึงยี่โถ จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 4 ต.บึงยี่โถ[27 เม.ย.60]
  6. กองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่อาเซียนอบรมภาษาอังกฤษนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ 18 เม.ย.-11 พ.ค.60
  7. นายกฯ รังสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2560[20 เม.ย.60]
  8. สาธารณสุขฯ จัดกิจกรรรม "สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านสถาพร[19 เม.ย.60]