ภาพกิจกรรม

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดกิจกรรมโครงการเทศบาลพบประชาชนที่ ม.แพรมาพร วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60

ให้เรตสมาชิก

0671

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560  เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ คณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลฯ จัดกิจกรรม "โครงการเทศบาลเมืองบึงยี่โถพบประชาชน ครั้งที่ 3" เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านแพรมาพร คลอง 4 หมู่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

กองวิชาการและแผนงาน จัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่3 ประจำปีงบ 2560[27 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

0671

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" พร้อมด้วยนายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการ "ผู้สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง" ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม [28 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร นายบุญเลิศ สงบจิตร์ นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ นายวงศ์เดชา ปัญญาพร รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และรองปลัดเทศบาล นางสาวจิดาภา มีสมเดช ร่วมเปิดโครงการ "ผู้สูงวัย สูงค่า พึ่งพาตนเอง" โดยเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรยายโดย นางปราณี ประทุมมา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี  มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง "สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ"  รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน 

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560[27 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" พร้อมด้วยนายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดการประชุมประชาคมชุมชนเมืองบึงยี่โถ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เดินหน้าเก็บผักตบชวารักษาความสะอาดคลองรังสิตประยูรศักดิ์ตามนโยบายจังหวัดปทุมธานี

ให้เรตสมาชิก

0671

27 มิถุนายน 2560 "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" มอบหมายกองช่าง ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตามนโยบายการรักษาความสะอาดแม่น้ำ คูคลองของจังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[27 มิ.ย.60]
  2. เทศบาลบึงยี่โถร่วมกับเครือข่ายผู้นำชุมชน จิตอาสา กลุ่มอาชีพ กศน.อ.ธัญบุรี ทำบุญเลี้ยงพระ,มอบสินค้าชุมชน ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ1
  3. เทศบาลเมืองทับกวาง เทศบาลนครสงขลา ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[22 มิ.ย.60]
  4. นายกฯ รังสรรค์ รุดตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านนางเทศ ฤทธิ์มาก พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น[19 มิ.ย.60]
  5. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง TNN24 การสร้างศูนย์ผู้สูงอายุตอบโจทย์วิถีคนเมือง[9 มิ.ย.60]
  6. นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย[9 มิ.ย.60]
  7. ม.นอร์ทกรุงเทพร่วมกับเทศบาลบึงยี่โถจัดอบรม"การใช้สื่อ Social Media ใน Smart Phone สำหรับผู้สูงอายุ" 8 มิ.ย.60
  8. อบต.สาคู จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[8 มิ.ย.60]
  9. นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.ธัญบุรีเป็น ปธ.ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก ปชช.เรื่องก่อสร้างสะพานกลับรถ ถ.รังสิต-นครนายก[7 มิ.ย.60]
  10. นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.สาธารณสุข นำทีมงานออกตรวจสุขภาพประชาชนนอกเวลาราชการที่ ม.อยู่เจริญ1[อา.4 มิ.ย.60]