ภาพกิจกรรม

เทศบาลเมืองบึงยี่โถโดยนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ จัดแข่งขันกีฬาสีตำบลบึงยี่โถ ประจำปี 2560 เชื่อมความสามัคคีในชุมชน[1 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก


670

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. "วันแรงงานแห่งชาติ" เทศบาลเมืองบึงยี่โถโดยท่านนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ และกองการศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาสีตำบลบึงยี่โถ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์กีฬา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ซอยสวนกุหลาบ คลอง 4 เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ทั้ง 4 หมู่ 38 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีภายในชุมชนและระหว่างชุมชนต่างๆ อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถทั้ง 4 ศูนย์[1 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08:30 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ได้จัดประชุมผู้ปกครองของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ ทั้ง 4 ศูนย์ เพื่อเป็นการอธิบายถึงการจัดการเรียนการสอนให้แก่บุตรหลาน กติการการ รับ- ส่ง นักเรียน การจัดอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) เพื่อเป็นการทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง 

โดย นายชุมพล  คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ/ นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีฯ/ นางนิตยา  อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ นายดอกรัก  ทองเจือ นางวันเพ็ญ  กุมารสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ /นางสาวจิดาภา  มีสมเดช  รองปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมต้อนรับผู้ปกครองด้วยความเป็นกันเอง ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาบเมืองบึงยี่โถ


อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ เปิดโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ "สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" และร่วมงานสงกรานต์หมู่บ้านปิยวรารมย์[27 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. "นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ "ค้นหาตนเองให้ชีวิตมีสุข สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" และร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ คลอง4 ต.บึงยี่โถ อ.บึงยี่โถ จ.ปทุมธานี ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ


โดยมี นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ/ นางนิตยา อุเทนสุต ปธ.สภาเทศบาล/ สท.ปรินดา คมคาย, สท.สนธยา จันทร์เอม สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว/ นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลฯ / ดร.ณพรัช ขวัญคุ้ม ประธาน คณก.ศูนย์ฯ/ นายเฉลิมพล สุดสวาท ปธ.ชุมชนทิวสน / กำนันนวล วงษ์มณี /ผู้ใหญ่วันเพ็ญ เฮ็งสุวรรณ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ "ค้นหาตนเองให้ชีวีมีสุข" และร่วมงานสงกรานต์บ้านฟ้ารังสิต[26 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

672
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ กล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องค้นหาตนเองให้ชีวิตมีสุข สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong"  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านฟ้ารังสิต

เวลา 11.00 น. ต่อเนื่องจากโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ น้องอ๋อง. ตัวแทนนายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์/ นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลบึงยี่โถ/ นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลฯ/ ร้อยตรีฉลวย นักขฤกษ์ ประธานศูนย์ผู้สูงอายุบ้านฟ้า และนายกิจจา เจริญสุข ประธานนิติบุคคลบ้านฟ้ารังสิต ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ศูนย์การแพทย์ บึงยี่โถ จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 4 ต.บึงยี่โถ[27 เม.ย.60]
  2. กองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่อาเซียนอบรมภาษาอังกฤษนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ 18 เม.ย.-11 พ.ค.60
  3. นายกฯ รังสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2560[20 เม.ย.60]
  4. สาธารณสุขฯ จัดกิจกรรรม "สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านสถาพร[19 เม.ย.60]
  5. เทศบาลบึงยี่โถและชาวหมู่บ้านซื่อตรงคลอง3 ร่วมขบวนแห่วัฒนธรรมงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ ปทุมธานี[7 เม.ย.60]
  6. ภาพกิจกรรมการออกกำลังกายในน้ำและยืดเส้นยืดสายด้วยการรำไม้พลอง ของศูนย์ผู้สูงอายุบ้านสถาพร โทร.02-5499323
  7. ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรอบคัดเลือก หมู่ 1 และหมู่ 3 "กีฬาเชื่อมความสามัคคีบึงยี่โถ" ปี 2560[8 เม.ย.60]
  8. พนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560[5 เม.ย.60]