ภาพกิจกรรม

ศูนย์การแพทย์ บึงยี่โถ จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ 4 ต.บึงยี่โถ[27 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู บึงยี่โถ/ อสม.ตำบลบึงยี่โถ/ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และชาวชุมชนริมเขื่อนคลองห้า จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจตาม "โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก" เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขในการกำจัดยุงลายพร้อมร่วมกับชาวชุมชนริมเขื่อนคลองห้าและทหารจาก กกล.ดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรีเดินรณรงค์ให้ความรู้พร้อมวิธีปฏิบัติในการทำลายและกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

(Cr.ผช.ศรุต ศรีศักดา)

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่อาเซียนอบรมภาษาอังกฤษนักเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ 18 เม.ย.-11 พ.ค.60

ให้เรตสมาชิก

670

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการพัฒนาความรู้สู่อาเซียน อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ จำนวน 2 รุ่น เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ให้แก่เยาวชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ระยะเวลาการฝึกอบรม
    ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 11 พฤษภาคม 2560 (วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์) รวมทั้งสิ้น 15 วัน เป็นเวลา 60 ชั่วโมง
       - รุ่นที่ 1 อบรมเวลา 09.00 - 11.00 น.
       - รุ่นที่ 2 อบรมเวลา 12.00 - 14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2560[20 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมและเก็บข้อมูลด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณสุขฯ จัดกิจกรรรม "สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" พร้อมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่ศูนย์ผู้สูงอายุบ้านสถาพร[19 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก


670

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดกิจกรรม "สุขกาย สบายจิต ชีวิต Strong" ขึ้น ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลตัวเอง หลังจากเสร็จกิจกรรมการบรรยาย ก็ได้มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. เทศบาลบึงยี่โถและชาวหมู่บ้านซื่อตรงคลอง3 ร่วมขบวนแห่วัฒนธรรมงานสงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ ปทุมธานี[7 เม.ย.60]
  2. ภาพกิจกรรมการออกกำลังกายในน้ำและยืดเส้นยืดสายด้วยการรำไม้พลอง ของศูนย์ผู้สูงอายุบ้านสถาพร โทร.02-5499323
  3. ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรอบคัดเลือก หมู่ 1 และหมู่ 3 "กีฬาเชื่อมความสามัคคีบึงยี่โถ" ปี 2560[8 เม.ย.60]
  4. พนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560[5 เม.ย.60]
  5. นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยนานาชาติมาเลเซีย ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[4 เม.ย.60]
  6. ทม.บึงยี่โถ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด[1 เม.ย.60]
  7. เทศบาลตำบลท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพรของ ทม.บึงยี่โถ[31 มี.ค.60]
  8. สาธารณสุข อ.ธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลบึงยี่โถจัดอบรมทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ[28-29 มี.ค.60]