ภาพกิจกรรม

นายกฯ รังสรรค์ รุดตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านนางเทศ ฤทธิ์มาก พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น[19 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุดตรวจสอบบ้าน "นางเทศ ฤทธิ์มาก" บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ 3 ซอยสามัคคีธรรม ม.3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อเช้านี้ สั่งการเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นและให้การเยียวยาอย่างเต็มที่ รวมทั้งบ้านนายจรวย ฤทธิ์มาก บ้านข้างเคียงที่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง TNN24 การสร้างศูนย์ผู้สูงอายุตอบโจทย์วิถีคนเมือง[9 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. น้องดี้ เรวดี แซ่ตัน พิธีกรข่าวช่อง TNN24 ติดต่อขอสัมภาษณ์นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ถึงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตคนเมือง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง  
ซึ่งจะออกอากาศในรายการทุกข์ชาวบ้าน ช่วง "สุขชาวบ้าน" เวลา 11.05-11.30 น. ทางช่อง TNN24 ประมาณวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน ที่จะถึงนี้

อ่านเพิ่มเติม...

นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย[9 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย "ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ" ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย พร้อมกันนี้ "ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ยังได้นำสินค้าจากชุมชนมาออกบูธจำหน่ายให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย โดยมี สท.นิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ม.นอร์ทกรุงเทพร่วมกับเทศบาลบึงยี่โถจัดอบรม"การใช้สื่อ Social Media ใน Smart Phone สำหรับผู้สูงอายุ" 8 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก

670

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดอบรมโครงการหลักสูตร "การใช้สื่อ Social Media ในโทรศัพท์ Smart Phone สำหรับผู้สูงอายุ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ "โครงการความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

อบต.สาคู จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[8 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. "นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" และนางธนัญญา นันทกาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 40 ท่าน จาก อบต.สาคู จังหวัดภูเก็ต ในการเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ" สังกัดกองการศึกษา ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.ธัญบุรีเป็น ปธ.ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก ปชช.เรื่องก่อสร้างสะพานกลับรถ ถ.รังสิต-นครนายก[7 มิ.ย.60]
  2. นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.สาธารณสุข นำทีมงานออกตรวจสุขภาพประชาชนนอกเวลาราชการที่ ม.อยู่เจริญ1[อา.4 มิ.ย.60]
  3. นายกฯ รังสรรค์ นำทีมงานสาธารณสุขออกตรวจสุขภาพ ปชช.นอกเวลาราชการที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ คลอง4[อา.4 มิ.ย.60]
  4. นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างลงพื้นที่ดูดโคลนเลน กำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำหมู่บ้านสถาพร คลอง3[31 พ.ค.60]
  5. นายกฯ รังสรรค์ นำชาวบึงยี่โถรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ จำนวน 17,000 ดอก[30-31 พ.ค.60]
  6. เทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร[30 พ.ค.60]
  7. นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำหน้า ม.ทิวสน/ปากทางซอยวรางกูลพร้อมรับมือน้ำฝน[29 พ.ค.60]
  8. ม.อีสเทิร์นเอเชียและเทศบาลบึงยี่โถ โดยนายกฯรังสรรค์ เซ็น MOU ด้านการบริการทางวิชาการ[31 พ.ค.60]
  9. นอภ.ธัญบุรีร่วมกับนายกฯรังสรรค์ ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าแผงลอยริมถนนรังสิต-นครนายก คลอง3-5[31 พ.ค.60]
  10. ปลัดนาวีกร บุญตาระวะ/กองสวัสดิการสังคมประชุมหารือกลุ่มอาชีพทำน้ำยาอเนกประสงค์ส่งเสริมคุณภาพและออกแบบผลิตภัณฑ์[25 พ.ค.60]