ภาพกิจกรรม

นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยนานาชาติมาเลเซีย ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต[4 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนานาชาติมาเลเซีย ในการขอเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ


อ่านเพิ่มเติม...

ทม.บึงยี่โถ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างชุมชน ดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติด[1 เม.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

671
"ภาพการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคีในชุมชน" กองการศึกษา เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และสามัคคีในชุมชน (ฟุตซอล) นัดเปิดสนามระหว่าง ทีมหมู่บ้านฟ้ารังสิต กับทีมหมู่บ้านสินทรัพย์ (อายุไม่เกิน 15 ปี)

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กเยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปมั่วสุมกับอบายมุข  ณ สนามกีฬาหมู่บ้านฟ้ารังสิต เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 18:00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบาลตำบลท่าตะโก นครสวรรค์ ศึกษาดูงานการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพรของ ทม.บึงยี่โถ[31 มี.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ตามโครงการศึกษาดูงาน "เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ของ ทต.ท่าตะโก โดยนายกฯ รังสรรค์ ได้พาเยี่ยมชมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร ซึ่งเป็นศูนย์ผู้สูงอายุแห่งที่ 3 ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ


อ่านเพิ่มเติม...

สาธารณสุข อ.ธัญบุรี ร่วมกับเทศบาลบึงยี่โถจัดอบรมทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ[28-29 มี.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670
เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการป้องกันเด็กจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้รับผิดชอบเข้าอบรมได้แก่ หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยเทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอธัญบุรี/โรงเรียนในเขตพิ้นที่อำเภอธัญบุรี/โรงพยาบาล,รพ.สต.อำเภอธัญบุรี/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงยี่โถจำนวน4ท่าน ได้แก่ นางธัญพร อยู่สุภาพ/นางปัจจัย แสนอินคำ/นางปราณี แซ่ห่าน/นางนุชริน ภู่กัน โดยมีนางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้องเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้มาเยี่ยมชมในการฝึกอบรม ประสานงานการฝึกอบรมโดยคุณหมอบัณฑิต ตั้งเจริญดี ณ.สระว่ายน้ำ สโมสรหมู่บ้านสถาพร ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กองสวัสดิการสังคมฝึกอาชีพระยะสั้นให้ประชาชน"การทำผ้ามัดย้อม" ม.อยู่เจริญ1 [28-29 มี.ค.60]
  2. หมอเบล แพทย์แผนจีนเทศบาลบึงยี่โถ ออกรายการเช้านี้ที่ MSS ให้ความรู้ศาสตร์แพทย์แผนจีน[28 มี.ค.60]
  3. นายกฯรังสรรค์ นันทกาวงศ์ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "Iran Today" จัดโดย ม.อีสเทิร์นเอเชีย[27 มี.ค.60]
  4. แพทย์แผนจีน บึงยี่โถ อบรมให้ความรู้สมาชิกศูนย์ผู้สูงอายุปิยวรารมย์ "อาการปวดศรีษะกับศาสตร์แพทย์แผนจีน"[24 มี.ค.60]
  5. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ มอบใบประกาศให้ผู้สูงอายุและกล่าวปิดโครงการความสุข 5 มิติ รุ่นที่ 2[24 มี.ค.60]
  6. เทศบาลเมืองบึงยี่โถจัดงานเสวนาวิชาการ "ผู้สูงวัย หัวใจ Strong: Live in city" เสริมความรู้ให้ผู้สูงอายุ[9 มี.ค.60]
  7. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ บรรยายสรุปและให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.โพทะเล จ.สิงห์บุรี [24 มี.ค.60]
  8. นายนาวีกร บุญตาระวะ เป็นประธานการประชุม คณก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[20 มี.ค.60]