ภาพกิจกรรม

อบต.สาคู จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[8 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. "นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" และนางธนัญญา นันทกาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 40 ท่าน จาก อบต.สาคู จังหวัดภูเก็ต ในการเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ" สังกัดกองการศึกษา ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ

อ่านเพิ่มเติม...

นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.ธัญบุรีเป็น ปธ.ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก ปชช.เรื่องก่อสร้างสะพานกลับรถ ถ.รังสิต-นครนายก[7 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

672

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. "นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี" ป็นประธานประชุมพิจารณารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย "การก่อสร้างสะพานกลับรถ ตามที่กรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 จุด" (บริเวณหน้า รพ.บางประกอก รังสิต 2 และ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต) สายทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน 305 รังสิต-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันออก จ.ปทุมธานี อำเภอธัญบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าประชาชนในเขตพื้นที่ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ ที่มีช่องทางกลับรถชั่วคราวจึงได้จัดประชุมเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น, กรมทางหลวง, ผู้บริหารสถานศึกษา-รัฐวิสาหกิจ, ทหาร,ตำรวจ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (Cr.ศรุต ศรีศักดา)

อ่านเพิ่มเติม...

นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.สาธารณสุข นำทีมงานออกตรวจสุขภาพประชาชนนอกเวลาราชการที่ ม.อยู่เจริญ1[อา.4 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ชาวชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 1 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ ต้องขอขอบคุณทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ นำโดยนาง ขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบึงยี่โถพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ได้ออกหน่วยบริการประชาชน (ในวันหยุดราชการ) ในการตรวจสุขภาพ ตรวจความดันโลหิต ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้กับคนในชุมชน โดยมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านอยู่เจริญ 1 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ นำทีมงานสาธารณสุขออกตรวจสุขภาพ ปชช.นอกเวลาราชการที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ คลอง4[อา.4 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" นำทีมหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ คลอง 4 ตามนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชน ในโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

โดยมี ร.ต.ฉลวย นักขฤกษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ, นางพูนทรัพย์  พุ่มแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับและดูแลประชาชนชาวหมู่บ้านชัยพฤกษ์

อ่านเพิ่มเติม...

นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างลงพื้นที่ดูดโคลนเลน กำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำหมู่บ้านสถาพร คลอง3[31 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

670

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ดูดโคลนเลนและกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ หมู่บ้านสถาพร คลอง 3 (ขอบคุณภาพจาก Facebook คุณ วิบูลย์ แจ้งประภากร Wink

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. นายกฯ รังสรรค์ นำชาวบึงยี่โถรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ จำนวน 17,000 ดอก[30-31 พ.ค.60]
  2. เทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร[30 พ.ค.60]
  3. นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำหน้า ม.ทิวสน/ปากทางซอยวรางกูลพร้อมรับมือน้ำฝน[29 พ.ค.60]
  4. ม.อีสเทิร์นเอเชียและเทศบาลบึงยี่โถ โดยนายกฯรังสรรค์ เซ็น MOU ด้านการบริการทางวิชาการ[31 พ.ค.60]
  5. นอภ.ธัญบุรีร่วมกับนายกฯรังสรรค์ ลงพื้นที่จัดระเบียบร้านค้าแผงลอยริมถนนรังสิต-นครนายก คลอง3-5[31 พ.ค.60]
  6. ปลัดนาวีกร บุญตาระวะ/กองสวัสดิการสังคมประชุมหารือกลุ่มอาชีพทำน้ำยาอเนกประสงค์ส่งเสริมคุณภาพและออกแบบผลิตภัณฑ์[25 พ.ค.60]
  7. อบต.ทุ่งท่าช้าง จ.ลพบุรี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์[25 พ.ค.60]
  8. จังหวัดปทุมธานีและวัดเขียนเขตจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายในหลวงรัชกาลที่9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[23 พ.ค.60]
  9. เทศบาลตำบลตะบูน จ.เพชรบุรี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร[23 พ.ค.60]
  10. นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [22 พ.ค.60]