ภาพกิจกรรม

นายกฯ รังสรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ม.ซื่อตรง

ให้เรตสมาชิก

นายกรังสรรค์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหมู่บ้านซื่อตรง

นายกฯ รังสรรค์  นันทกาวงศ์ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาหมู่บ้านซื่อตรงรังสิต ทำกิจกรรมจิตอาสา ครั้งที่ 1 ทาสีสะพานข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ หน้าหมู่บ้านซื่อตรง

อ่านเพิ่มเติม...

กองช่างทาสีลูกระนาดหมู่บ้านซื่อตรง

ให้เรตสมาชิก

เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ดำเนินการทาสีเนินลูกระนาดภายในหมู่บ้านซื่อตรง รังสิต คลอง 3 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

อ่านเพิ่มเติม...