ภาพกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับชาวชุมชนซอยวัดเขียนเขต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายรัชกาลที่ 9 [อา.6 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมกับชาวชุมชนซอยวัดเขียนเขต ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ "รัชกาลที่ 9" 

ซึ่งขณะนี้ ยอดดอกไม้จันทน์ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ทั้งหมด 29,860 ดอก ด้วยการลงมือทำด้วยมือ ถวายด้วยใจ ของชาวบึงยี่โถ..ยังมีที่ยังทยอยส่งมาอีกเรื่อยๆ ครับ

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนซอยสะอาดวัฒนา หมู่ 2[4 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน วันนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนซอยสะอาดวัฒนา หมู่2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ศาลจังหวัดธัญบุรีร่วมกับ ทม.บึงยี่โถจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ "การปล่อยตัวชั่วคราว" [4 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. "นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกันให้แก่คู่ความ ผู้ประกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งจัดโดย "ศาลจังหวัดธัญบุรี" ร่วมกับ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัยคณะวิศวะฯ,คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ[3 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วยนางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิจัยนำโดยคณาจารย์จากคณะสถาปัตย์ และคณะวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดูงานและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้รับมือกับสังคมผู้สูงอายุร่วมกันต่อไป (ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณณพรัช ขวัญคุ้ม ปธ.ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ และพี่แก่น สถาพร คณก.ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต)

อ่านเพิ่มเติม...

นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เปิดโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพสตรีในชุมชนเมืองบึงยี่โถ"[3 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก

0670

เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. "นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีในชุมชนเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม(ผอ.พัชรียา ฟุ้งมงคลเสถียร) เพื่อเป็นการพัฒนาบทบาทของสตรีให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถ และแนะนำแนวทางในการจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีการพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งได้รับเกียรติจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในตำบลบึงยี่โถ, สท.นิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ, สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว, สท.วันเพ็ญ กุมารสิงห์ , สท.ดอกรัก ทองเจือ, นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สมาชิกหมู่บ้านศุชญาโพสต์ขอบคุณ ทม.บึงยี่โถโดยนายกฯรังสรรค์ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน[1 ส.ค.60]
  2. กองช่าง ทม.บึงยี่โถ เก็บขยะริมถนนรังสิต-นครนายก เพื่อความสะอาดของบ้านเมือง
  3. จังหวัดปทุมธานีร่วมกับท้องถิ่นจัดกิจกรรมทำความสะอาดคลองรังสิตประยูรศักดิ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10[28 ก.ค.60]
  4. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิตจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาเมืองบึงยี่โถ[26 ก.ค.60]
  5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชมรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต(จพช.) ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[26 ก.ค.60]
  6. นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ และผู้นำชุมชนตำบลบึงยี่โถให้การต้อนรับ คณก.วิจัยภาคสนามจากสถาบันพระปกเกล้า[25 ก.ค.60]
  7. จังหวัดปทุมธานีประชุมร่วมกับ อปท.เตรียมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10[28 ก.ค.60]
  8. กองช่างร่วมกับทหาร ป.พัน 12 รอ. เก็บผักตบชวาในคลอง 5 ธัญบุรี [20 ก.ค.60]
  9. อำเภอธัญบุรี เทศบาลบึงยี่โถ กอ.รมน.ภาค1 จิตอาสาร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดซอยสะอาดพัฒนาทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน[19 ก.ค.60]
  10. นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างปรับปรุงถนนซอยชุมชนวัดเขียนเขตเชื่อมกับ ร.ร.มัธยมวัดเขียนเขต ลดปัญหาการจราจรช่วงเช้าและเย็น 13 ก.ค.60