นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำหน้า ม.ทิวสน/ปากทางซอยวรางกูลพร้อมรับมือน้ำฝน[29 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" อบหมายให้ ผอ.รังสรรรค์ ทางเณร กองช่าง และฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์ บริเวณปากทางถนนชลมาร์คพิจารณ์(ซอย ม.วรางกูล) คลอง 3 และหน้าหมู่บ้านทิวสน(หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำฝน และปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนตกชุกนี้