เทศบาลตำบลสันปูเลย จ.เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร[30 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

671

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะเทศบาลตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขอเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดยมี "นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว และนางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมให้การต้อนรับ