นายกฯ รังสรรค์ นำชาวบึงยี่โถรวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวง ร.๙ จำนวน 17,000 ดอก[30-31 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ร่วมกับนักเรียน จิตอาสาประชาชนตำบลบึงยี่โถ ร่วมกันประดิษฐ์ "ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙" จำนวน 17,000 ดอก เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

สำหรับดอกไม้จันทน์ที่ชาวบึงยี่โถประดิษฐ์นั้น มี 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่
1.ดอกดารารััตน์
2.ดอกกุหลาบ
3.ดอกชบาทิพย์
4.ดอกชบาหนู
5.ดอกกล้วยไม้
6.ดอกพุดตาน และ
7.ดอกบัว