นายกฯ รังสรรค์ มอบกองช่างลงพื้นที่ดูดโคลนเลน กำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำหมู่บ้านสถาพร คลอง3[31 พ.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่ดูดโคลนเลนและกำจัดสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ หมู่บ้านสถาพร คลอง 3 (ขอบคุณภาพจาก Facebook คุณ วิบูลย์ แจ้งประภากร Wink