นายกฯ รังสรรค์ นำทีมงานสาธารณสุขออกตรวจสุขภาพ ปชช.นอกเวลาราชการที่หมู่บ้านชัยพฤกษ์ คลอง4[อา.4 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" นำทีมหมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ คลอง 4 ตามนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชน ในโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 

โดยมี ร.ต.ฉลวย นักขฤกษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ, นางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ, นางพูนทรัพย์  พุ่มแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับและดูแลประชาชนชาวหมู่บ้านชัยพฤกษ์

ขอบคุณภาพ/ข่าวจากท่าน สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว ครับ