นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.สาธารณสุข นำทีมงานออกตรวจสุขภาพประชาชนนอกเวลาราชการที่ ม.อยู่เจริญ1[อา.4 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ชาวชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 1 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ ต้องขอขอบคุณทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ นำโดยนาง ขวัญใจ แจ่มทิม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบึงยี่โถพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ได้ออกหน่วยบริการประชาชน (ในวันหยุดราชการ) ในการตรวจสุขภาพ ตรวจความดันโลหิต ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้กับคนในชุมชน โดยมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านอยู่เจริญ 1 หมู่ที่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี


ขอบคุณภาพ/ข่าวจาก ผช.ศรุต ศรีศักดา ครับ