นายอาวุธ วิเชียรฉาย นอภ.ธัญบุรีเป็น ปธ.ประชุมรับฟังความคิดเห็นจาก ปชช.เรื่องก่อสร้างสะพานกลับรถ ถ.รังสิต-นครนายก[7 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

672

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. "นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี" ป็นประธานประชุมพิจารณารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย "การก่อสร้างสะพานกลับรถ ตามที่กรมทางหลวงได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างสะพานกลับรถ 2 จุด" (บริเวณหน้า รพ.บางประกอก รังสิต 2 และ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต) สายทางหลวงหมายเลขแผ่นดิน 305 รังสิต-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ด้านตะวันออก จ.ปทุมธานี อำเภอธัญบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าประชาชนในเขตพื้นที่ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ ที่มีช่องทางกลับรถชั่วคราวจึงได้จัดประชุมเพื่อรับความคิดเห็นของประชาชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น, กรมทางหลวง, ผู้บริหารสถานศึกษา-รัฐวิสาหกิจ, ทหาร,ตำรวจ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (Cr.ศรุต ศรีศักดา)


ผลการประชุม:  ในเบื้องต้นนายอำเภอธัญบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงสรุปผลข้อมูลปัญหาและผลกระทบต่างๆจากข้อคิดเห็นของฝ่ายผู้เห็นด้วยและฝ่ายผู้ไม่เห็นด้วยทั้งสองฝ่ายที่ได้ร่วมกันประชุมในวันนี้ เพื่อนำปัญหาต่างๆและผลกระทบจากโครงการกลับไปพิจารณาและทบทวนในการดำเนินโครงการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและส่งผลกระทบต่อผู้ไม่เห็นด้วยให้น้อยที่สุด