อบต.สาคู จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ[8 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. "นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ" และนางธนัญญา นันทกาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จำนวน 40 ท่าน จาก อบต.สาคู จังหวัดภูเก็ต ในการเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงยี่โถ" สังกัดกองการศึกษา ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ