ม.นอร์ทกรุงเทพร่วมกับเทศบาลบึงยี่โถจัดอบรม"การใช้สื่อ Social Media ใน Smart Phone สำหรับผู้สูงอายุ" 8 มิ.ย.60

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดอบรมโครงการหลักสูตร "การใช้สื่อ Social Media ในโทรศัพท์ Smart Phone สำหรับผู้สูงอายุ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ "โครงการความสุข 5 มิติในผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3" ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ