นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย[9 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. "นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยาย "ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ" ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่อง "สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ" ณ ห้องประชุมมณีนพรัตน์ สมาศัย พร้อมกันนี้ "ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ" ยังได้นำสินค้าจากชุมชนมาออกบูธจำหน่ายให้แก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย โดยมี สท.นิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน