นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ ให้สัมภาษณ์สื่อช่อง TNN24 การสร้างศูนย์ผู้สูงอายุตอบโจทย์วิถีคนเมือง[9 มิ.ย.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

670

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. น้องดี้ เรวดี แซ่ตัน พิธีกรข่าวช่อง TNN24 ติดต่อขอสัมภาษณ์นายกฯ รังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต ถึงการพัฒนาศูนย์ผู้สูงอายุเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตคนเมือง สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรง  
ซึ่งจะออกอากาศในรายการทุกข์ชาวบ้าน ช่วง "สุขชาวบ้าน" เวลา 11.05-11.30 น. ทางช่อง TNN24 ประมาณวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน ที่จะถึงนี้