กองช่าง ทม.บึงยี่โถ เก็บขยะริมถนนรังสิต-นครนายก เพื่อความสะอาดของบ้านเมือง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560  ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ดำเนินการเก็บขยะริมถนนรังสิต-นครนายก เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง