สมาชิกหมู่บ้านศุชญาโพสต์ขอบคุณ ทม.บึงยี่โถโดยนายกฯรังสรรค์ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน[1 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

20621164 1381577271958153 4565858636011103178 n

ในนามของคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านศุชญา ขอขอบคุณท่านนายกรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ต่อเติม,ซ่อมแซมพื้นและติดตั้งไฟส่องสว่างของอาคารอเนกประสงค์รวมถึงปรับปรุงลานจอดจักรยานบริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน ที่ให้สมาชิกหมู่บ้านศุชญาและบุคคลทั่วไปได้ใช้งานเพื่อสาธารณประโยชน์ 


ขอขอบคุณ สท.ปรินดา คมคาย(สท.นก) สมาชิกเทศบาลเมืองบึงยี่โถที่ให้คำปรึกษาและช่วยประสานงานจนแล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณสมาชิกหมู่บ้านศุชญาทุกๆท่านที่ให้กำลังใจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์ของบ้านศุชญาด้วยดีเสมอมา ขอบคุณครับ
20476631 1381577165291497 8542482553090462336 n