นักวิจัยคณะวิศวะฯ,คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ[3 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นายนาวีกร บุญตาระวะ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วยนางนิตยา อุเทนสุต ประธานสภาเทศบาลฯ นางขวัญใจ แจ่มทิม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมให้การต้อนรับคณะนักวิจัยนำโดยคณาจารย์จากคณะสถาปัตย์ และคณะวิศวะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาดูงานและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้รับมือกับสังคมผู้สูงอายุร่วมกันต่อไป (ขอบคุณภาพถ่ายจากคุณณพรัช ขวัญคุ้ม ปธ.ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหมู่บ้านปิยวรารมย์ และพี่แก่น สถาพร คณก.ชมรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบ้านฟ้ารังสิต)