ศาลจังหวัดธัญบุรีร่วมกับ ทม.บึงยี่โถจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ "การปล่อยตัวชั่วคราว" [4 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. "นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ" เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว และการบังคับคดีผู้ประกันให้แก่คู่ความ ผู้ประกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งจัดโดย "ศาลจังหวัดธัญบุรี" ร่วมกับ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ณ ห้องประชุมดอกยี่โถ สำนักงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โดยมี "นายจรูญศิลป์ บุอ่อน นิติกรชำนาญการพิเศษ" เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และได้รับเกียรติจากท่านรองชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกเทศมนตรีฯ, นายมนตรี พงษ์ทองมหาคุณ ที่ปรึกษานายกฯ, นายวงศ์เดชา ปัญญาพร รองประธานสภาฯ, นายม้วน ห่วงรัก เลขานุการสภาฯ, สท.ประดิษฐ เพชรวิไชย, สท.ดอกรัก ทองเจือ, นางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลฯ, นายยุทธนา ปานก้อม ผอ.กองวิชาการและแผนงาน ร่วมในพิธีเปิดฯ และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว