กองสาธารณสุขฯ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนซอยสะอาดวัฒนา หมู่ 2[4 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน วันนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนซอยสะอาดวัฒนา หมู่2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี