นายชุมพล คุ้มวงศ์ รองนายกฯเป็นตัวแทน ทม.บึงยี่โถวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ณ ศาลธัญบุรี[จ.7 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นายชุมพล คุ้มวงศ์ และนายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วยนางสาวจิดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ร่วมวางพวงมาลาวันรพี ในนามเทศบาลเมืองบึงยี่โถ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลจังหวัดธัญบุรี