ทีม Care Giver เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อประเมินค่า ALD [ส.6 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

ทีม Care Giver บึงยี่โถ เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนเพื่อประเมินค่า ALDส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อวางแผนการดูแลต่อไป (Cr.สท.พูนทรัพย์ พุ่มแก้ว)