กองสาธารณสุขฯจัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ตรวจคัดกรองโรค NCD, ตรวจมะเร็งปากมดลูก-เต้านมแก่ ปชช.ในชุมชนอุตสาหะ[นอกเวลาราชการ อา.6 ส.ค.60]

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0670

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ โดย ผอ.ขวัญใจ แจ่มทิม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ โครงการตรวจคัดกรองโรคNCD โครงการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม วันนี้จำนวน 3 โครงการ...รวมตัวกันที่ ซ.อุตสาหะ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีประชาชนมาร่วมงานเยอะมากค่ะ.