ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน(ระบบข้อมูลกลาง อปท.)

581223-INFO

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2559

ให้เรตสมาชิก

ปีงบประมาณ 2559

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (info_form2559.pdf)info_form2559.pdf[ ]612 kB

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2558

ให้เรตสมาชิก

ข้อมูลปีงบประมาณ 2558

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (info_form2558.pdf)info_form2558.pdf[ ]596 kB

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2557

ให้เรตสมาชิก

ข้อมูลปีงบประมาณ 2557

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (info_form2557.pdf)info_form2557.pdf[ ]594 kB

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2556

ให้เรตสมาชิก

ข้อมูลปีงบประมาณ 2556

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (info_form2556.pdf)info_form2556.pdf[ ]587 kB

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลพื้นฐาน 8 ด้าน ของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ประจำปีงบประมาณ 2555

ให้เรตสมาชิก

ข้อมูลปีงบประมาณ 2555

ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งข้อมูลที่แสดงในระบบเป็นข้อมูลที่นำเข้าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง

Attachments:
Download this file (info_form2555.pdf)info_form2555.pdf[ ]430 kB

อ่านเพิ่มเติม...