จำนวนประชากรแยกตามชุมชน/หมู่บ้าน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

ในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ มีชุมชน/หมู่บ้าน ทั้งหมด 39 ชุมชน และมีจำนวนประชากร ดังนี้

ลำดับ ชื่อชุมชน/หมู่บ้าน/นิติบุคคล หมู่ที่ ชาย หญิง

รวมจำนวน

ประชากร
(คน)

จำนวน
หลังคาเรือน
(หลัง) 
1.  ชุมชนหมู่บ้านทิวสนวิลล่า 1 246  277  523  229 
2.  ชุมชนหมู่บ้านเลคการ์เด้นท์วิลล์ 1
129  131  260  90 
 3.  ชุมชนหมู่บ้านธนศร 3 1 13  12  25  17 
 4.  ชุมชนริมคลอง 4
1 325  346  671  257 
 5.  นิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 1
1 258  334  592  242 
 6.  นิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 2 1 105  160   265  107 
 7.  นิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 3 1 259  354   613  258 
 8.  นิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 4 1 291  313   604  223 
 9.  นิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 5 1 185  270   455  195 
 10.  นิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 6 1 214  266   480  208 
11.  นิติบุคคลหมู่บ้านซื่อตรง เฟส 7 1 66  73   139  66 
12.  ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ 1 1 1,480  1,772   3,252  1,265 
13.  ชุมชนหมู่บ้านสราญธร 1 301   351   652  310 
14.  ชุมชนหมู่บ้านพรจิรา  1 16  11   27  26 
15.  นิติบุคคลหมู่บ้านปิยวรารมย์  1 459  546   1,005  475 
16.  หมู่บ้านรื่นฤดี  1 171   227   398  246 
17.  ชุมชนหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์ค  1  373  412  785  349 
18.  ชุมชนสอยสะอาดวัฒนา  2 1,042   1,220   2,262  1,376 
19.  นิติบุคคลเคหะจันทร์ทอง  2 --   --   --  -- 
20.  ชุมชนซอยวัดเขียนเขต  2  699  763   1,462  314 
21.  ชุมชนสวนอุตสาหะ  2 427  504  931  345 
22.  นิติบุคคลหมู่บ้านพฤกษา 9
2
156   176  332  162 
23.  หมู่บ้านพฤกษา 17
 2  131   166   297  160 
24.  ชุมชนหมู่บ้านสถาพร  2  844  957   1,801  1,030 
25.  ชุมชนตลาดคลอง 4
 3  317   309  626  149 
26.  ชุมชนซอยสามัคคีธรรม  3  79   104  183  89 
27.  ชุมชนจินดาสุข  3 217   214   431  190 
28.  ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์ 1
 3  892  1,177   2,069  943 
29.  หมู่บ้านสินทรัพย์ 2
 3 245  281  526  261 
30.  นิติบุคคลหมู่บ้านชัยพฤกษ์ 3
 343  400   743  365 
31.  นิติบุคคลหมู่บ้านฟ้ารังสิต  3  1,448   1,726   3,174  1,343 
32.  หมู่บ้านลิฟวิ่งนารา  3 179  197   376  211 
33.  ชุมชนริมเขื่อน คลอง 4
 4 85   95   180  90 
34.  ชุมชนหมู่บ้านวรุณพร  4  44  37  81  53 
35.  นิติบุคคลหมู่บ้านศุชญา  4 260  308   568  224 
36.  ชุมชนหมู่บ้านรังสิตการ์เด้นท์วิลล์  4 277   319   596  239 
37.  ชุมชนหมู่บ้านแพรมาพร  4  1,081   1,295   2,376  889 
38  ชุมชนริมเขื่อน คลอง 5
 4  473   467   940  239 
39.  ชุมชนหมู่บ้านเมธารมย์  4 154  206  360 
152 
  * ไม่กำหนดชุมชน *   164  151  315  386 
  รวม    14,448   16,927   31,375   13,773 

 

ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 12 มกราคม 2559 จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบึงยี่โถ