งบประมาณ

งบประมาณ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

 

รายงานงบแสดงผลการดำเนินการ

วันที่ 5 ตุลาคม 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

Cover Tedsabunyut2560

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559

อ่านเพิ่มเติม...

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

580929 Cover Tes

ประกาศใช้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

580903-Volume1

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2557

หมวดหมู่รอง