แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต เทศบาลเมืองบึงยี่่โถ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

 

 

แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Coninuity Plan : BCP) เทศบาลเมืองบึงยี่โถ