ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน 10 สิงหาคม 2560 10
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ Full color LED ขนาด ๓x๓ เมตร 02 สิงหาคม 2560 40
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 2 คัน 18 กรกฎาคม 2560 82
โครงการก่อสร้างที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ 5 หมู่ 4 12 กรกฎาคม 2560 42
โครงการก่อสร้างที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ ๔ หมู่ 2 03 กรกฎาคม 2560 33
โครงการก่อสร้างที่กลับรถใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ ๔ หมู่ ๔ 03 กรกฎาคม 2560 33
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26 พฤษภาคม 2560 128
โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง 11 พฤษภาคม 2560 113
โครงการจ้างออกแบบอาคาร คสล.3 ชั้น เป็นอาคารสันทนาการและฟื้นฟูผู้สูงอายุบึงยี่โถ พร้อมตกแต่งภายใน บริเวณที่ราชพัสดุคลอง4 04 พฤษภาคม 2560 119
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ขนาด ๒๐ กิโลวัตต์ บริเวณศูนย์การแพทย์และฟื้นฟู วัดเขียนเขต 11 เมษายน 2560 127