ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้าย จำนวน 1 คัน 26 กันยายน 2559 323
โครงการเทพื้น คสล.ก่อสร้างรั้ว คสล.ฯ 26 กันยายน 2559 173
โครงการจ้่าวเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและศูนย์ต่างๆ 01 กันยายน 2559 219
โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานและศูนย์ต่างๆ 01 กันยายน 2559 171
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 26 สิงหาคม 2559 384
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านซื่อตรงเฟส 1 24 สิงหาคม 2559 163
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 พฤษภาคม 2559 249
โครงการจัดซือเครื่องเสียงตามสาย 12 ชุมชน 19 พฤษภาคม 2559 302
โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง 21 มีนาคม 2559 250
โครงการจัดซื้อตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อจัดทำเป็นห้องออกกำลังกาย 03 มีนาคม 2559 379