ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการปรับปรุงบริเวณศาลพระพรหมของเทศบาล 03 มีนาคม 2557 1034
โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ บูมยาว พร้อมเรือพอนทูน 21 กุมภาพันธ์ 2557 564
ซ่อมแซมกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า 19 กุมภาพันธ์ 2557 3059
จัดซื้อครุภัณฑ์กลางแจ้ง 19 กุมภาพันธ์ 2557 1241
โครงการจัดซื้อเครื่องเด็กเล่น 19 กุมภาพันธ์ 2557 529
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน 24 มกราคม 2557 350
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสาธารณะตลาดคลองสี่ 24 มกราคม 2557 719
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างห้องป้องกันและซ่อมแซมถนนหน้า 24 มกราคม 2557 373
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านฟ้ารังสิต พร้อมห้องเก็บของ จำนวน 1 ห้อง 24 มกราคม 2557 223
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน(สนามเปตอง) จำนวน 13 สนาม 07 มกราคม 2557 330