ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) 26 สิงหาคม 2559 452
ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านซื่อตรงเฟส 1 24 สิงหาคม 2559 184
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 19 พฤษภาคม 2559 272
โครงการจัดซือเครื่องเสียงตามสาย 12 ชุมชน 19 พฤษภาคม 2559 337
โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง 21 มีนาคม 2559 282
โครงการจัดซื้อตู้คอนเทรนเนอร์เพื่อจัดทำเป็นห้องออกกำลังกาย 03 มีนาคม 2559 430
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้า คสล. จานวน ๙๔ ฝา บริเวณซอยสะอาดวัฒนา 29 กุมภาพันธ์ 2559 236
โครงการตกแต่งภายใน(บิ้วอิน) อาคารอนามัยวัดเขียนเขตหลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ 29 กุมภาพันธ์ 2559 279
โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2559 535
โครงการซ่อมแซมแพทุ่นพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง 29 มกราคม 2559 348