ประกาศสอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักน้า คสล. จานวน ๙๔ ฝา บริเวณซอยสะอาดวัฒนา 29 กุมภาพันธ์ 2559 221
โครงการตกแต่งภายใน(บิ้วอิน) อาคารอนามัยวัดเขียนเขตหลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ 29 กุมภาพันธ์ 2559 248
โครงการตกแต่งภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 15 กุมภาพันธ์ 2559 491
โครงการซ่อมแซมแพทุ่นพร้อมหลังคา จำนวน 1 หลัง 29 มกราคม 2559 310
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 10x15 เมตร บริเวณซอยสวนอุตสาหะ 2 29 มกราคม 2559 847
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถขนาด 5x25 และขนาด 7x7.5 และเสาธงชาติ 12 เมตร 28 มกราคม 2559 391
โครงการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกล 14 มกราคม 2559 270
โครงการจัดซื้อที่ดิน พื้นที่จำนวน 104 ตารางวา 04 ธันวาคม 2558 1134
โครงการปรับปรุงห้องระชุมชั้น 1 04 ธันวาคม 2558 228
โครงการขยายถนน คสล. 2 ข้าง บริเวณถนนชลมาร์คพิจารณ์ 25 พฤศจิกายน 2558 453